עורך דין חדלות פירעון - עם הייצוג הכי נכון בשבילך!

למה אנחנו?

משרד עורכי הדין בניהולו של עו"ד ניר שדה מבטיח לך שירות משפטי מקצועי, אישי ומסור.
אנו מציעים ניסיון רב בתחומים שונים של המשפט, כולל חדלות פירעון, דיני חוזים, מקרקעין ועוד – מה שמאפשר לנו להתמודד עם מגוון רחב של תיקים.
אנו דוגלים בגישה אישית ומותאמת לכל לקוח, תוך הבנת הצרכים הייחודיים של כל אחד ומתן פתרונות משפטיים יצירתיים ומדויקים. בנוסף, אנו נמנים ברשימת הנאמנים בחדלות פירעון מטעם משרד המשפטים ומכירים מעולה את שני צידי המתרס. משרדנו מתחייב לשקיפות מלאה ותקשורת תדירה עם לקוחותיו, כדי להבטיח שהם מעודכנים ומעורבים בכל שלב ושלב.
הבחירה בשירותי הייצוג שלנו היא בחירה במקצועיות, אמינות ומסירות להצלחת התיק שלך.

המומחיות שלנו בהישג ידך

חשיבות עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מהו הליך חדלות פירעון?

 הליך חדלות פירעון הוא מצב בו אין באפשרותו של אדם לעמוד בפירעון חובותיו במועד, או שחובותיו עולים משמעותית על נכסיו. להליך חדלות פירעון מגיעים בדר"כ (אך לא בהכרח) לאחר נשקלו אפשרויות אחרות כמו: הגעה להסדר מול הנושים, פשרה וכו'. בהליך זה פונה היחיד בבקשה לצו פתיחת הליכים לאחריו תיקבע לו תכנית פירעון, שבסופה יקבל הפטר, ומחיקת חובותיו. הליך חדלות פירעון מחליף למעשה את הליך שהיה בידוע בעבר בשם "פשיטת רגל".

חוק חדלות פירעון הינו חוק חדש יחסית (2018), אשר החליף את פקודת פשיטת הרגל הוותיקה, בעוד שבעבר "פשיטת רגל" הייתה נחשבת לאירוע שיש בו פגם מוסרי,  בחוק חדלות פירעון ההתייחסות למצב חדלות פירעון היא כמו ל"תאונה כלכלית" שהינה חלק מהתנהלות בחיים המודרניים הכוללים צריכת אשראי, לקיחת הלוואות

. יחד עם זאת, יש לציין כי לחוק התייחסות מיוחדת למצבים של יצירת חובות בחוסר תום לב.

מטרות החוק:

  1. להביא לשיקומו של היחיד (או החברה)
  2. להשיא דיבידנד לנושים
  3. להביא לשילוב מחדש של היחיד במרקם החיים החברתי – כלכלי

ההליך עצמו מקל עם היחידים, (בהשוואה לפקודת פשיטת הרגל), אם בעבר חייבים היו בהליך פשיטת רגל 10 שנים ויותר, הרי שהיום המצב הינו שונה, החוק והוראות הממונה מקצים להליך תקופה שנעה בין 36 חודשים מיום אישור תכנית פירעון, ועד 60 חודשים, למעט מקרים חריגים של יצירת חובות בחוסר תום לב או התנהלות בעייתית של היחיד.

בהליך חדלות הפירעון יש מספר שחקנים משמעותיים, הראשון הינו הממונה על הליכי חדלות פירעון         (בעבר, "הכונס הרשמי") אליו מוגשת הבקשה לצו פתיחת הליכים, הממונה למעשה הינו גוף ממשלתי המטפל בכל בקשות חדלות הפירעון ליחידים ולחברות.

 הממונה בודק את הבקשה, וככל והיא תקינה וכוללת את כל הנדרש, יקבל היחיד צו פתיחת הליכים הכולל תשלום חודשי, שנגזר מנתוני השכר שעודכנו בבקשה, ומאמות המידה של הממונה לתשלום חודשי. בנוסף לתשלום החודשי יחויב היחיד בהגשת דו"חות דו – חודשיים הכוללים פירוט הכנסות והוצאות של התא המשפחתי.

הממונה מכריע בבקשות שונות בהליך כמו: הפחתת צו תשלומים (עד למועד הדיון), מינוי שמאי, יציאה לחו"ל והסרת הגבלות, לפני כל דיון בצו שיקום כלכלי, הממונה מגיש  דו"ח מטעמו הכולל המלצות להמשך התיק, המלצות הממונה מתבססות על דו"ח ממצאי הבדיקה שמוגש לו ע"י הנאמן.

הנאמן הינו עו"ד/רו"ח אשר התמנה על ידי הממונה לטיפול פרטני בתיקים המשויכים לנאמן, כך, הנאמן עוקב אחרי ביצוע תשלומים והגשת דו"חות, הוא מגיש את המלצתו לתכנית פירעון לממונה, מבצע חקירות  ומגיש דו"חות והמלצות לבית משפט ולממונה, הנאמן מגיש עמדתו ביחס לשאלות המתעוררות בתיקים. הממונה ובית המשפט נותנים משקל רב מאוד להמלצות הנאמן.

היחיד מגי שבקשה לצו פתיחת הליכים לממונה, לאחר קבלת צו פתיחת הליכים, מתחילה תקופת ביניים בה עליו לשלם תשלום חודשי ולהגיש דו"חות חודשיים, ולמעשה נבחנת התנהלותו במשך תקופת זמן של כשנה עד למועד הדיון בצו שיקום כלכלי.

חשוב לציין כי עם מתן צו לפתיחת הליכים מוקפאים ההליכים נגד היחיד, ועל כן אם הוטלו עיקולי משכורת או הוצאה לפועל – הם יבוטלו. 

בתקופת הביניים יזומן היחיד לבירור אצל הנאמן, בו ישאל שאלות שונות על נסיבות הסתבכותו הכלכלית וכן אודות כושר השתכרותו, מצבת נכסיו ועוד.

לאחר כשנה מיום מתן צו פתיחת ההליכים, מתקיים דיון בצו שיקום כלכלי בנוכחות הנאמן, נציג מטעם הממונה והיחיד בו תיבחן התנהלות היחיד עד כה, ונבחנות המלצות לגבי המשך ההליך.

חשוב לציין כי הן הנאמן והן הממונה מגישים לפני הדיון דו"חות הכוללים המלצות להמשך ניהול ההליך ההמלצות יכולות לכלול:  המלצה לתכנית פירעון, הארכת תקופת הביניים וקביעת דיון נוסף,  או חלילה ביטול ההליך.

 ככל והיחיד מתנהל באופן תקין, יינתן צו שיקום כלכלי ותקבע תכנית פירעון שאורכה ינוע בין 36 חודשים עד 60 חודשים, תלוי נסיבות התיק.

ככל והיחיד יעמוד בתכנית הפירעון שנקבעה לו, יקבל היחיד צו הפטר.

חשוב לציין כי יש חובות שהפטר לא חל עליהם כמו קנסות בגין עבירות פליליות וחוב מזונות.

ראשית, חשוב לציין כי על היחיד להמשיך ולשלם את תשלומי המשכנתא (ככל וישנה) בכדי שהבנק לא יגיש בקשה לממש את הנכס, כאשר המשכנתא משולמת אין לבנק סיבה לבקש מימוש הנכס.

יחד עם זאת, זכות המימוש עוברת לידי הנאמן, שבוחן האם מימוש הנכס, בניכוי יתרת המשכנתא ככל וישנה, ובניכוי חלקו של בן/בת הזוג יאפשר חלוקת תמורה ראויה לנושים.

בית המשפט אינו מקל ראש ואינו ממהר לממש נכסים, החוק מנחה את בית המשפט לקיים דיון במימוש בנוכחות היחיד, בית המשפט שוקל מספק שיקולים מנחים לשאלת המימוש:

האם חייב יכול לפדות הזכויות?

האם התמורה לנושים מצדיקה מימוש הנכס?

האם התמורה מביאה בחשבון "דיור חלוף"?

כל אחת מן השאלות כוללת תתי שאלות משל עצמה, כמו, האם ליחיד משפחה וילדים? מה המצב הרפואי של היחיד ובני משפחתו? מה הנזק הפוטנציאלי שיגרם ליחיד אם הנכס ימכר? יש להדגיש כי שאלות אלו נבחנות בפריזמה של שיקום היחיד ומשפחתו, ועל עורך דין מקצועי ומיומן  בתחום המייצג את היחיד בהליך החדלות לפרוש בפני בית המשפט את מלוא נסיבות היחיד המצדיקות אי מימוש הנכס.  

עיכוב יציאה מן הארץ – היחיד לא יוכל לצאת מן הארץ ממתן צו פתיחת ההליכים ועד לקבלת ההפטר. יחד עם זאת, בנסיבות מיוחדות ניתן להגיש לממונה בקשה מיוחדת ליציאה מן הארץ.

אין אפשרות להשתמש בכרטיסי אשראי – יחיד יכול להשתמש בכרטיסים לחיוב מידי בלבד, עד לקבלת ההפטר.

אי פתיחת העסק ללא קבלת רשות מטעם בית משפט – היחיד לא יוכל לפתוח עסק/חברה ללא אישור הנאמן ובית המשפט, שיבחנו לעומק האם פתיחת עסק כאמור תסכן את היחיד בחובות נוספים או שמא להיפך, היא אינה כרוכה בעלויות רבות ועשויה להועיל ולהגדיל הכנסתו של היחיד.

סימון כלקוח מוגבל- הלקוח יסומן כמוגבל בבנק ישראל, הוא לא יוכל להתנהל עם צ'קים או מסגרות אשראי. יחד עם זאת, במקרים ספציפיים יעתר הממונה לבקשה להנפקת פנקס צ'קים אם מדובר בצורך קריטי כמו: צ'קים לשכר דירה/ פיקדון וכו'.

הליך חדלות פירעון הינו הליך ייחודי הדורש מומחיות ספציפית ומדויקת של עורכי דין המתמחים בתחום.

ההליך נוגע בעומק חייו של היחיד ועל כן מיומנות עורך דין הינה קריטית לצליחת ההליך באופן מיטבי, תוך שמירה על נכסיו של היחיד ככל האפשר.

עו"ד ניר שדה שימש  כנאמן כ-15 שנה מטעם הכונס הרשמי ב-3 מחוזות שונים, וכן עבד בממונה מספר שנים, במשרדו מנוהלים עדיין אלפי תיקים בהם הינו מועסק כנאמן.

המשרד מכיר לעומק את הליך חדלות הפירעון מכל צדי המתרס, ובעל מומחיות מיוחדת לניהול הליכי חדלות פירעון מורכבים הכוללים נכסים, חובות בדין קדימה ונסיבות מורכבות אחרות.

תחומי ההתמחות שלנו

01

שיקום כלכלי, חדלות פרעון והפטר חובות

02

עסקאות מכר במשקים חקלאיים ומיסוי מקרקעין

03

מסחרי תאגידי חברות וחוזים

עורך דין להסדר חובות

האם אתם מתמודדים עם חובות כבדים?

האם אתם מרגישים שהמצב הכלכלי שלכם יוצא מכל שליטה? אם כן, אתם נמצאים בחברה טובה. 

לא מעט אנשים בישראל מתקשים להתמודד עם חובות מצטברים – בין שמדובר על חובות שנצברו במהלך שירות המילואים או פשוט כי לאחרונה הלקוחות שלך מזמינים פחות – כאשר זהו ללא ספק מצב שיכול להוביל ללחץ, חרדה ואפילו לגרום לדיכאון בקרב החלקים הפגיעים יותר מבחינה כלכלית בקרב האוכלוסייה. 

אבל לפני ששוקעים במרה שחורה… אל דאגה. 

כפי שגילו רבים מלקוחותינו אשר נתקלו באתגרים דומים – גם אתם אינכם לבד בתהליך. עורך דין להסדר חובות שהנו מקצועי ומחזיק בניסיון הנחוץ כדי לרדת לעמקם של דברים יכול לעזור לכם למצוא פתרון יצירתי ובר קיימא לקשיים הכלכליים שלכם, ולהחזיר אתכם לשגרה במהירות הרבה ביותר שניתן להשיג. 

עורך דין להסדר חובות הוא איש מקצוע המתמחה בייצוג אנשים המתמודדים עם חובות. הוא יכול לסייע לאנשים פרטיים ולאנשי עסקים שנקלעו לחובות במגוון רחב של דרכים, ביניהן: 

  • ניהול משא ומתן עם הנושים שלכם: עורך הדין ייצג אתכם מול הנושים שלכם, בין אם מדובר בבנקים, חברות אשראי או גופים אחרים, וינהל משא ומתן בשמכם על מנת להפחית את החוב שלכם או להגיע להסדר תשלומים נוח יותר. 
  • בדיקת אפשרויות להסדר חובות: עורך הדין יבחן את כל האפשרויות העומדות לרשותכם, כגון הסדרי חוב, תוכניות שיקום כלכלי או חדלות פירעון, וימליץ לכם על הפתרון הטוב ביותר עבורכם. 
  • ייצוג בבית המשפט: במידת הצורך, עורך הדין ייצג אתכם בבית המשפט בכל ההליכים המשפטיים הקשורים לחובות שלכם. 

הדרכים שבהן מסדירים חובות בישראל מבוססות על מגוון מסלולים, ביניהם: הסדרי חוב, תוכניות שיקום כלכלי וצו הפטר. 

צו הפטר, כפי ששמו מרמז, הוא תוצאתו של הליך משפטי המאפשר לאנשים פרטיים ולעסקים קטנים "להיפטר" מחובותיהם באופן חוקי. באמצעות צו הפטר ניתן למחוק את רוב החובות, ולקבל הזדמנות חדשה לחיים כלכליים חדשים. 

משרד עורכי הדין בניהולו של עו"ד ניר שדה בעל ניסיון רב בליווי לקוחות רבים בהליך קבלת צו הפטר. אנו מכירים היטב את המורכבויות של התהליך, ויודעים כיצד לנווט בו בצורה יעילה ומהירה: 

אבחון ראשוני –

אנו נבחן את מצבכם הכלכלי לעומק, ונבין את כלל החובות, הנכסים וההכנסות שלכם. 

בחירת המסלול המתאים 

על סמך האבחון הראשוני, נמליץ לכם על המסלול המתאים ביותר לקבלת צו הפטר, תוך התחשבות בנסיבות האישיות שלכם ובתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי. 

הכנת כל הדרוש להליך –

נסייע לכם באיסוף כל המסמכים הנדרשים, ונכין עבורכם את התשתית הנדרשת לקבלת צו הפטר בצורה מקצועית ומדויקת. 

ליווי ותמיכה לאורך כל הדרך –

אנו נייצג אתכם בבית המשפט לאורך כל ההליך, ונגן על זכויותיכם בנחישות ובמקצועיות, נלווה אתכם ונעניק לכם תמיכה והכוונה מקצועית בכל שלב ושלב. 

הבחירה בייצוג משפטי מקצועי ומנוסה היא קריטית להצלחת ההליך לקבלת צו הפטר. משרד עורכי הדין בניהולו של עו"ד ניר שדה יעניק לכם את הליווי המקצועי והאישי הדרוש לכם, ויסייע לכם לצאת מהמצוקה הכלכלית ולהתחיל מחדש. 

מעל הכל, משרדנו מתמחה בהסדרת חובות ולעורכי הדין שלנו ניסיון רב בכל הנוגע להסדר חובות.  

אנו מעניקים לכל לקוח יחס אישי ומקצועי, תוך הקדשת הקשב הנחוץ למאפיינים הייחודיים של כל מקרה ושל כל אדם. במקביל לכך, אנו מתחייבים לשקיפות מלאה ותקשורת שקופה ופתוחה עם לקוחותינו, כדי להבטיח שאתם נשארים מעודכנים בכל שלב ושלב. 

חשוב לציין כי הן הנאמן והן הממונה מגישים לפני הדיון דו"חות הכוללים המלצות להמשך ניהול ההליך ההמלצות יכולות לכלול:  המלצה לתכנית פירעון, הארכת תקופת הביניים וקביעת דיון נוסף,  או חלילה ביטול ההליך.

 ככל והיחיד מתנהל באופן תקין, יינתן צו שיקום כלכלי ותקבע תכנית פירעון שאורכה ינוע בין 36 חודשים עד 60 חודשים, תלוי נסיבות התיק.

ככל והיחיד יעמוד בתכנית הפירעון שנקבעה לו, יקבל היחיד צו הפטר.

חשוב לציין כי יש חובות שהפטר לא חל עליהם כמו קנסות בגין עבירות פליליות וחוב מזונות.

אל תתמודדו עם חובות וקשיים כלכליים ללא סיוע משפטי! פנו עוד היום לעורך דין להסדר חובות ותתחילו מחדש.  הרבה ביותר שניתן להשיג. 

עורך דין שיקום כלכלי

מדוע כדאי להיעזר בהכוונה מקצועית מאת עורך דין שיקום כלכלי?

הליך שיקום כלכלי הוא פתרון יעיל במיוחד – המאפשר לכם לחזור לחיים כלכליים בריאים יותר, להיפטר מחובות ולפתוח דף חדש בחייכם. כיצד מבצעים הליך זה בהצלחה? 

שיקום כלכלי הוא תהליך מורכב ומאתגר, הן מבחינה רגשית והן מבחינה מקצועית. לאורך התהליך, אתם עלולים להתמודד עם תחושות כמו בושה, תסכול וחוסר אונים. ייתכן שתצטרכו לקבל החלטות קשות, ותצטרכו להתמודד עם התנגדויות מצד גורמים שונים. 

עורך דין שיקום כלכלי מקצועי לא רק יבנה עבורכם תוכנית, אלא גם ילווה אתכם לאורך כל התהליך. הוא יספק לכם תמיכה מקצועית ומעשית, ויסייע לכם להתמודד עם האתגרים הרבים המתעוררים לאורך הדרך.  

כמו כן, ההכוונה המקצועית שעורך הדין יוכל להעניק לכם תקצר עבורכם את התהליך ותיצור תנאים טובים יותר להצלחתו. עורך הדין מכיר היטב את המערכת המשפטית ואת הליכי שיקום כלכלי, ויודע כיצד לנווט בהם בצורה יעילה ומהירה. הוא יוכל לסייע לכם לחסוך זמן, אנרגיה וכסף, ולהביא לסיום מוצלח של התהליך. 

במקביל לכך, הליווי המקצועי של עורך דין שיקום כלכלי יקנה לכם תחושת ביטחון ורוגע, ויסייע לכם להתמקד בתהליך ולעבור אותו בהצלחה. 

התמודדות עם נושים יכולה להיות חוויה קשה ומלחיצה. נושים רבים נוטים להיות אגרסיביים ודורסניים, במטרה להפעיל לחץ כבד על החייבים. 

עורך דין שיקום כלכלי מקצועי יוכל לייצג אתכם מול הנושים שלכם, בין אם מדובר בבנקים, חברות אשראי או גופים אחרים. הוא ינהל משא ומתן בשמכם על מנת להפחית את החוב שלכם או להגיע להסדר תשלומים נוח יותר, בין היתר באמצעות: 

ניסיון וידע מקצועי – עורך דין הביא בתחום השיקום הכלכלי מכיר היטב את דיני חדלות פירעון ואת זכויות החייבים. הוא ידע כיצד לנהל משא ומתן נכון מול הנושים, ולהגן על האינטרסים שלכם בצורה הטובה ביותר. 

יכולת מיקוח – עורך דין שיקום כלכלי מיומן יוכל לנהל משא ומתן קשוח מול הנושים, ולמצוא פתרונות יצירתיים שיאפשרו לכם להפחית את החוב שלכם או להגיע להסדר תשלומים נוח יותר עבורכם. 

הגנה מפני לחצים – עורך דין לשיקום כלכלי יוכל להגן עליכם מפני לחץ מצד הנושים. הוא ידע להתמודד עם התנהגות אגרסיבית, ולמנוע מהנושים לפגוע בזכויות המוקנות לכם על פי חוק. 

חיסכון בזמן ובאנרגיה – ניהול משא ומתן מול נושים עשוי בהחלט להיות תהליך מייגע וממושך. ייצוג על ידי עורך דין שיקום כלכלי יחסוך לכם זמן ובאנרגיה, ויאפשר לכם להתמקד בהיבטים אחרים של חייכם ושל פעילותכם – בדרך לשיקום אמיתי. 

 

מחקרים מראים כי אנשים שמתמודדים עם קשיים כלכליים בהכוונה מקצועית מצליחים יותר לצאת מהמצוקה ולחזור לחיים כלכליים בריאים. יתרה מזאת, רבים מהם אף מצליחים לשפר את מצבם הכלכלי באופן משמעותי, ולצבור נכסים לאורך זמן. 

הסיבות לכך הן רבות ומגוונות. אך אם נתמקד בעיקר, הרי שעורך דין שיקום כלכלי יעשה יותר מאשר רק יספק ייצוג משפטי מקצועי – אלא בכוחו לסייע לכם בבניית תוכנית שיקום כלכלי מותאמת אישית, שתכלול צעדים ברורים לצמצום החובות, שיפור ההכנסות וניהול תקציב נכון שיועילו גם בחזית המשפטית וגם בחזיתות נוספות. 

תוכנית כזו תאפשר לכם להתמקד ביעדים שלכם, ותגביר את הסיכויים להצלחת התהליך – ואכן תגדיל משמעותית את הסיכויים להצלחת תהליך השיקום הכלכלי כמכלול. 

התמודדות עם קשיים כלכליים עשויה להיות תהליך מורכב ורגיש, שבו עלולות להתעורר שאלות משפטיות רבות. לאורך התהליך, חשוב לוודא שזכויותיכם מוגנות ושאתם מקבלים את ההחלטות הטובות ביותר עבורכם.  

כמו כן, עורך דין שיקום כלכלי מקצועי ידע להגן על זכויותיכם לאורך כל התהליך. הוא יבטיח שתהיו מעורבים בכל ההחלטות, ושהן יתקבלו תוך התחשבות בצרכים שלכם ובנסיבות המיוחדות שלכם. 

לפרטים נוספים, צרו קשר כעת עם עורך דין שיקום כלכלי מטעם משרד עורכי הדין בניהולו של עו"ד ניר שדה – וצרו סיכויים טובים הרבה יותר להצלחה! 

ליווי אישי ואנושי

אנו נקח אותך יד ביד ונשמש עבורך עוגן ברגעים הכי קשים ומאתגרים שבחיים. נעמוד מולך בזמינות גבוהה ונעשה בשבילך את המקסימום ומעבר!
בשבילנו זאת לא עוד עבודה, זאת שליחות.

אמינות ומקצועיות

אנו בוחנים את האופציות העומדות לרשותינו בכל תיק ותיק ובוחרים את דרכי הפעולה שלנו בדרך המתאימה ביותר עבור הלקוח, על מנת להגיע לתוצאות מקסימליות לשביעות רצון הלקוח.

ידע ונסיון

במשרדנו תמצאו את עוה״ד הוותיקים ובעלי הניסיון הרב שיש בשוק. לאחר המון הצלחות וליווי של אלפי לקוחות, פיצחנו את השיטה, ועם הניסיון הרב שלנו, אנחנו מוכנים לכל אתגר שיגיע מולנו.

ייצוג משפטי

הגשת התנגדויות, הסדרי חוב, התנהלות מול הבנקים, ביטול הגבלות בבנק, ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, ביטול הגבלת רישיון נהיגה, מחיקת חובות ועוד!

צוות המשרד